15 Aralık 2014 Pazartesi

Otobüste Muhteşem SürtüşmeMerhaba www.sex-itiraflari.info seks okurları, Kendimden azcýk bahsetmem gerekirse , siyah saçlý siyah gözlü , 1.80 – 1.85 boylarýndaým. Antalyada yaþýyorum. Bir gün kuzenimi okuldan almaya gitmiþtim tabiki onunla birlikte aylin (takma isim) de bizimle gelijekti. Aylin orta boylarda harika kalçalý çocuksu , ve bakýmlý bir kýz. eve gitmek içn otobüse binmemiz gerekiyordu. kuzenimle aylni okuldan aldýktan sonra otobüs bulma umuduyla duraða gittik. Otobüste Ex ile genelde otobüsler dolu olmaz burda ama hava yaðmurlu olup tam okul çýkýþý olunca dolu geliyordu. zar zor yer bulup binmiþtik önden onlarý bindirip ücreti ödedim sonrada arkalara dogru yanlarýna gittim. kenardaki koltuklara tutunmuþlardý bende ortada ayakta duruyordum. kuzenimle dalga geçerek aylini
güldürüyordum , insanlarý kýrmadan dalga geçerek güldürmekten cok hoþlanýrým. aylin çantasýný beni sýkýþtýrmamak içn yere býraktý. sonra kuzenim dýþarýda birþey gördü tyam olarak neyden bahsettiðini duymadým aylinle 2 si hafif eðilerek camdan dýþarý baktýlar. bu sýrada otobüs saða dönünce hazýrlýksýz yakalandým ve sola savurdu beni istemeden aylinin üzerine çullandým.tam kalçalarýna dayanmýþtým hafiften kýzardým aylin gülmseyerek döndü ve bende olmasam düþüceksin dedi. biraz rahalamýþtým ya farketmedi yada farketti fakat birþey demiyordu. daha sonra onlar camdan dýþarý bakmaya devam ettiler inanýlmaz gibi sertleþmiþtim demir gibi olmuþtu. yaslanmak istiyordum fakat cok utangaç olduðum için cesaret edemedim fakat ben 2 arada bir derede kalmýþken bir anda aylin kendini bana yasladý ama dönüp bakmadý sadece yaslanýyordu. camdan yüzüne baktýðýmda hafif kýzarmýþtý ama hala kuzenimle konuþuyordu.o an inanýlmaz zevk alýyordum altýnda okul etepi vardý hafif eðilince birazcýk yukarýlara cýkmýþtý o bacaklara deðmek için o an neler verebileceðimi düþündüm. o sýrad otobüs bir manevra yaptý ve tam anlamýyla kalcalarýný arasýna yerleþmiþtim aylinn hissetmemesiin anlamý yoktu otobüs düzlüge cýkmýþtý ama hala sonuna kdr dayanýyordu. artýk onunda istediðini biliyordum. daha sonra ellerimle bacaklarýna hafif ürperme þeklinde degmeye baþladým ses gelmeyince daha sert bi þekilde avuclamaya ve sürtünmeye baþladým , aylin kendinden geçmiþti.daha önce uzun süre cýkmýþtýk ama ona karþý bu tip duygular beslememiþtim ne kdr aptalým ve utangacým.oda kendi kalcalarýný sýkmaya ve býrakmaya baþlamýþtý. yüzünden ve susmasýndan dolayý kuzenimde durumu farketmiþti.bana bakýp durumu farketti ve hýnzýr þekilde güldü. kuzeniminde problem etmediðini görünce dahada rahatladým.aylinle tek vücut olmuþtuk. inanýlmaz bir ahenk vardý.o ann aylinin bir an kasýldýðýný hissettim ve bi an ayaklarý yerden kesildi kendini kaybettiðini farkettim ve belnden sýkýca kavradým kendime iyice cektim o þekilde orgazm oldu. orgazmý bitince ben biraz daha sürtündüm ve bende kendimi býraktým. inanýlmaz duygulardý.o kdr insan var ama kimse haberdar deðildi. bu nasýl bir iþti glba herkes kendi dalgasýndaydý.aylin gözlerini açýnca dahada cok bana yüklenerek dogruldu mutlu ve gözleri hafif gülümseyerek bana baktý.iniceðmiz yere gelince indik. orda kuzenim ve aylinden ayrýlmýþtým. bir daha görüþemedik

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder